Zasielanie predbežného plánu akcií spoločenských, kultúrnych a športových organizácií, klubov, združení, ako aj škôl a školských zariadení v meste Hurbanovo

Mesto Hurbanovo vyzýva všetky spoločenské, kultúrne a športové organizácie, kluby, združenia, ako aj školy a školské zariadenia v meste Hurbanovo o zaslanie predbežného harmonogramu jednotlivých vlastných akcií a podujatí plánovaných na rok 2016, na emailovú adresu kultura@hurbanovo.sk, poprípade písomne na adresu Kultúrne stredisko Miklósa Konkoly-Thege Hurbanovo, Nám. Konkolyho-Thege č. 1, 947 01 Hurbanovo, najneskôr do 29. februára 2016 z dôvodu zostavenia Kultúrneho kalendára mesta na rok 2016.

 

V zozname je nutné uviesť: názov podujatia, termín podujatia, čas konania (od – do), miesto uskutočnenia, organizátor, kontaktnú osobu, krátky opis podujatia.

 

Tlačivo na stiahnutie:

   Môj predbezny plan.xls (38 kB)

   Môj predbezny plan.pdf (161 kB)

 


Všetkým organizáciám vopred ďakujem.

Bc. Margita Lelovičová,
vedúca oddelenia kultúry


Zverejnené dňa: 1. február 2016, 13:12 hod. | Web@Social Media Administrator