Poďakovanie občianskej iniciatíve Hurbanovo (si) pomáha

773x263 poďakovanie respirátory

V mene zamestnancov Mestského úradu v Hurbanove ďakujeme neformálnej iniciatíve Hurbanovo si pomáha za darovanie 100 ks respirátorov FFP2, ktoré v zastúpení odovzdal Slavomír Kajan primátorovi mesta Hurbanovo.

Vážime si, že ste mysleli aj na zamestnancov mesta, ktorí nepretržite zabezpečujú služby a chod samosprávy pre obyvateľov v našom meste.

foto

Zverejnené dňa: 7. apríl 2021, 8:21 hod. | Web@Social Media Administrator