Pokyny pre zber kuchynského odpadu v bytových domoch v Meste Hurbanovo

773x263 pokyny pre zber kuchynského odpadu

Na vybraných stanovištiach kontajnerov komunálnych odpadov pribudli 120 l hnedé nádoby na zber kuchynského odpadu. Mesto Hurbanovo bude postupne rozmiestňovať ďalšie takéto nádoby ku všetkým bytovým jednotkám. Pozorne si prečítajte pokyny pre zber kuchynského odpadu.

Pokyny:

Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


Zverejnené dňa: 18. marec 2021, 8:31 hod. | Web@Social Media Administrator