Ponuka na predaj majetku – speňaženie majetku po poručiteľovi

Dole podpísaná JUDr. Veronika Mészáros – notár ako súdny komisár – poverená podľa § 38 ods. 1 O. s. p. Okresným súdom Komárno na vykonanie úkonov vo veci dedičstva po poručiteľke: Eva Yanesová, rod. Kovácsová, nar. 20.08.1960, naposledy bytom Hurbanovo, Á. Fesztyho 1425/5, zomr. 12.03.2015, navrhujem speňaženie majetku poručiteľky v zmysle § 175u O. s. p. formou priameho predaja a ponúkam na predaj majetok, ktorý tvorí likvidačnú podstatu, a to:

Znenie:


- – - – - – - – -

Dokumenty na stiahnutie:

Ponuka na predaj majetku – speňaženie majetku po poručiteľovi (ver. vyhláška) [334kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 9. október 2018, 14:02 hod. | Web@Social Media Administrator