Ponuka záujmových krúžkov Centra voľného času na šk. rok 2016/2017

Milé deti, milá mládež, vážení rodičia!

 

Centrum voľného času v Hurbanove Vám aj v školskom roku 2016/2017 ponúka činnosť v nasledovných záujmových útvaroch a kluboch. Naša ponuka je určená deťom do 15 rokov, mládeži do 30 rokov, ako aj rodičom s deťmi a pre deti predškolského veku. Do záujmového krúžku, resp. klubu sa môžete prihlásiť osobne v CVČ od 27.06.- 30.06.2016 a v novom školskom roku od 05.09.2016 denne od 9.00 do 16.00 hod.

 

tel.: 035/761 00 49, 0915 749 714,
e- mail: cvc.hurbanovo@gmail.com

ponuka-565

 

Dokumenty na stiahnutie:

Ponuka záujmových krúžkov v Centre voľného času na šk. rok 2016/2017 [194kB, .PDF]Zverejnené dňa: 30. jún 2016, 13:16 hod. | Web@Social Media Administrator