Zamestnanci mesta Hurbanovo sa zapojili do projektu nadácie Pontis – Postavme Naše mesto na nohy!

Mesto Hurbanovo sa zapojili do projektu nadácie Pontis Postav Naše mesto na nohy, ktorého účelom bolo podporiť dobrovoľnícku prácu pri obnove mesta, v ktorom žijeme.


Dobrovoľníci v rámci aktivít
 dvoch podprojektov, v chránenom parku pri pivovare a v areály Materskej školy obnovovali lavičky, preliezky, maľovali zábradlie a smetné koše, čistili okolie od popadaných konárov a smetí.

  • Skrášlenie parku - Projekt sa skladal z 2 aktivít. V tej prvej dobrovoľníci vyčistili areál parku od odpadkov a popadaných konárov. Následne obrúsili a namaľovali povrch lavičiek a smetných košov, keďže vplyvom počasia bol povrch lavičiek a košov už zničený. Rovnako sa novou farbou natrelo aj samotné zábradlie pri vstupe do parku a informačná tabuľa. Viac info o projekte: www.nasemesto.sk/skraslenie-parku-hurbanovo 
  • Obnova vonkajšieho areálu v Materskej škole - Projekt sa skladal rovnako z 2 aktivít, kde dobrovoľníci podobne ako v chránenom parku pri pivovare vyčistili areál od odpadkov a popadaných konárov. Následne prebrúsili a namaľovali povrch detských preliezok a lavičiek. Viac o projekte: www.nasemesto.sk/materska-skola-hurbanovo

Do akcie Naše Hurbanovo – Postav Naše mesto na nohy sa zapojila aj spoločnosť Heineken Slovensko, a.s. , ktorá do boja vyslala 10 dobrovoľníkov. Práce nám išli od ruky, pofukoval jemný vetrík a hrialo horúce slnko. Spoločnosť Heineken Slovensko,  a.s. nás ale bohato vyzbrojila pitným režimom a aj niečím sladkým. Mesto Hurbanovo zas zabezpečilo pracovné nástroje a organizačnú časť.

Všetkým zúčastneným ďakujeme. 


Viac info na stránkach nadácie Pontis:
www.nasemesto.sk/hurbanovo.sk

Celá fotogaléria: www.hurbanovo.sk/postav-nase-mesto-na-nohy

 

down3


mapka-pontis2016


Zverejnené dňa: 13. jún 2016, 7:42 hod. | Web@Social Media Administrator