Postrek proti komárom

773x263 postrek komáre

Oznamujeme obyvateľom mesta, že dňa 22. a 23 júna 2021, t.j. v utorok a v stredu sa vykoná zásah zameraný na zníženie výskytu populácií komárov na území mesta Hurbanovo.


Pozemný postrek sa uskutoční v čase od 18:00 do 24:00. Likvidácia komárov sa môže uskutočniť za úsvitu a neskoro večer, keď sa komáre usadia. Z uvedeného dôvodu Vás žiadame o zvýšenú pozornosť na verejných priestranstvách, ako sú parky a ihriská.

Za porozumenie ďakujeme!


Zverejnené dňa: 21. jún 2021, 11:49 hod. | Web@Social Media Administrator