Postrek zameraný na zníženie výskytu populácií komárov na území mesta Hurbanovo

Oznamujeme obyvateľom mesta, že dňa 14. júna 2019, t.j. v piatok sa vykoná zásah zameraný na zníženie výskytu populácií komárov na území mesta Hurbanovo.

Pozemný postrek sa uskutoční v čase od 18:00 do 24:00. Likvidácia komárov sa môže uskutočniť za úsvitu a neskoro večer, keď sa komáre usadia. Z uvedeného dôvodu Vás žiadame o zvýšenú pozornosť na verejných priestranstvách, ako sú parky a ihriská.

Za porozumenie ďakujeme.

postrek-proti-komarom


Zverejnené dňa: 12. jún 2019, 16:55 hod. | Web@Social Media Administrator