Pozor, zmena dopravného značenia v lokalite ulíc Sládkovičova, Pivovarská, Žitavská, Brezová a Nový diel!

Mesto Hurbanovo oznamuje obyvateľom mesta, že v lokalite ulíc Sládkovičova, Pivovarská, Žitavská, Brezová a Nový diel sa v zmysle odsúhlasenej dokumentácie „Hurbanovo, Generel dopravného značenia“ osadilo trvalé dopravné značenie.

Z dôvodu bezpečnosti na cestách Vás žiadame o zvýšenú pozornosť!


dopr.znacenie


Zverejnené dňa: 25. apríl 2019, 14:50 hod. | Web@Social Media Administrator