Pozvánka na 14. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove | 28. máj 2020

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam pokračovanie 14. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, ktoré sa uskutoční dňa

28. mája 2020 (t.j. štvrtok) so začiatkom o 16:00 hod.

vo veľkej sále Kultúrneho domu Hurbanovo.

POZVÁNKA:

 

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Pozvánka na 14. zasadnutie MZ v Hurbanove 28. máj 2020 – SK[68kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 25. máj 2020, 13:58 hod. | Web@Social Media Administrator