Pozvánka na 18. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove | 20. jún 2024

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 18. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, ktoré sa uskutoční dňa

20. jún 2024 (t.j. štvrtok) so začiatkom o 16:00 hod.

v Dome kultúry Hurbanovo.


POZVÁNKA:

Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.

 


Dokumenty na stiahnutie:

Pozvánka na 18. zasadnutie MZ v Hurbanove, 20. jún 2024 – SK[106kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 13. jún 2024, 12:48 hod. | Web@Social Media Administrator