Pozvánka na 24. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove | 25. február 2021

Podľa § 30f zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 24. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, ktoré sa uskutoční dňa

25. februára 2021 (t.j. štvrtok) so začiatkom o 16:00 hod.

v Dome kultúry Hurbanovo.

POZVÁNKA:

 

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Pozvánka na 24. zasadnutie MZ v Hurbanove, 25. február 2021 – SK[68kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 18. február 2021, 15:06 hod. | Web@Social Media Administrator