Pozvánka na 30. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove | 23. September 2021

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 30. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, ktoré sa uskutoční dňa

23. septembra 2021 (t.j. štvrtok) so začiatkom o 16:00 hod.

v Dome kultúry Hurbanovo.

POZVÁNKA:

 

Dokumenty na stiahnutie:

Pozvánka na 30. zasadnutie MZ v Hurbanove, 23. Sep 2021 – SK[66kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 14. september 2021, 14:07 hod. | Web@Social Media Administrator