Pozvánka na 31. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove | 26. Október 2021

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 31. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, ktoré sa uskutoční dňa

26. októbra 2021 (t.j. utorok) so začiatkom o 16:00 hod.

v Dome kultúry Hurbanovo.

POZVÁNKA:

 

Dokumenty na stiahnutie:

Pozvánka na 31. zasadnutie MZ v Hurbanove, 26. Okt 2021 – SK[65kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 19. október 2021, 10:22 hod. | Web@Social Media Administrator