Pozvánka na 33. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove | 25. November 2021

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 33. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, ktoré sa uskutoční dňa

25. novembra 2021 (t.j. štvrtok) so začiatkom o 16:00 hod.

v Dome kultúry Hurbanovo.

POZVÁNKA:

 

Dokumenty na stiahnutie:

Pozvánka na 33. zasadnutie MZ v Hurbanove, 25. Nov 2021 – SK[65kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 18. november 2021, 14:32 hod. | Web@Social Media Administrator