Pozvánka na 4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove | 25. Január 2023

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, ktoré sa uskutoční dňa

25. január 2023 (t.j. streda) so začiatkom o 16:00 hod.

v Dome kultúry Hurbanovo.

POZVÁNKA:

Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.

 

Dokumenty na stiahnutie:

Pozvánka na 4. zasadnutie MZ v Hurbanove, 25. Január 2023 – SK[63kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 18. január 2023, 8:53 hod. | Web@Social Media Administrator