Pozvánka na pokračovanie 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove | 23. september 2019

Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove zo dňa 19. 9. 2019, ktorým bolo prerušené 6. zasadnutie mestského zastupiteľstva Vás pozývam na pokračovanie 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, ktoré sa uskutoční dňa

23. septembra 2019, t. j. v pondelok so začiatkom o 17:00 hod.

v Dome kultúry v Hurbanove.

Mgr. Peter Závodský
primátor mesta Hurbanovo


Zverejnené dňa: 20. september 2019, 8:00 hod. | Web@Social Media Administrator