Pozvánka na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov, Poľovný revír Bohatá

Mesto Hurbanovo zverejňuje na úradnej tabuli a na webovej stránke Mesta Hurbanovo informáciu:

  • ktorá môže byť predmetom záujmu verejnosti v zmysle § 3, ods. (6) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, alebo
  • v zmysle § 30 až 35 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok), alebo
  • podľa § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov.

Vyhláška:

Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.

 

Dokumenty na stiahnutie:

Pozvánka na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov, Poľovný revír Bohatá [1,2MB, .PDF]


Zverejnené dňa: 20. marec 2023, 13:44 hod. | Web@Social Media Administrator