Pozývame Vás na výstavu a veľtrh striebornej ekonomiky v Komárne | 20-21. apríl

silver4-2


Srdečne Vás, Vašu rodinu i známych pozývame v mene Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh a partnerov Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, Regionálnej rozvojovej agentúry Komárno a Regionálnej rozvojovej agentúry Senec – Pezinok, a rovnako aj v mene vyše 125 vystavovateľov na Výstavu a veľtrh s názvom Strieborná ekonomika, ktorá je realizovaná v impozantnom prostredí v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko, s podporou Európskeho fondu regionálneho rozvoja; ako súčasť cezhraničného projektu Silver Economy (SKHU/1601/4.1/164).

Máme samozrejme obrovskú radosť, nakoľko výstava v Komárne je míľnikom a zároveň prelomovou udalosťou. V celosvetovom meradle sa jedná o druhú príležitosť uskutočnenia veľtrhu zameraného na potreby striebornej vekovej kategórie, pričom jej prvým hosťujúcim sídlom bol Paríž. Toto podujatie však nepredstavuje zmysluplné strávenie voľného času len pre príslušníkov vekovej skupiny 50+. Program zaujme celé rodiny! Navštívte aj vy toto bezplatné podujatie. Príďte si pozrieť výstavu, vypočuť si zaujímavé prednášky, čo-to nakúpiť, a napokon na chvíľku vypnúť na niektorom z ponúkaných koncertov!

Srdečne Vás očakávame!


Zverejnené dňa: 16. apríl 2018, 15:44 hod. | Web@Social Media Administrator