Informácia o voľnom pracovnom mieste – Referent oddelenia kultúry, Mesto Hurbanovo

Mesto – Mestský úrad Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo informuje o jednom voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu Referent oddelenia kultúry:

Zamestnávateľ: Mesto Hurbanovo
  Komárňanská 91
  947 01 Hurbanovo
Kontaktná osoba: Silvia Fejesová
  sekretariát primátora mesta
  mesto.hurbanovo@hurbanovo.sk
+421 (0)35 3700 205
Pracovné miesto: Referent oddelenia kultúry
Pracovná oblasť: kultúra, umenie, TV a vydavateľstvo, samospráva
Náplň (druh) práce: samostatné zabezpečovanie kultúrnych programov, kultúrnych a spoločenských akcií na úrovni samosprávy
Miesto výkonu práce: Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo
Základná zložka mzdy (v hrubom): 583,50 € za mesiac
Pracovný pomer: pracovný pomer na dobu neurčitú
Pracovný čas: denne 8:00 – 16:00 hod.
Dátum nástupu: ASAP
Forma sprostredkovanie: pohovor

Kvalifikačné predpoklady:

  • úplné stredné odborné vzdelanie

Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • profesijný životopis,
  • súhlas so spracovaním osobných údajov.

Žiadosť spolu so všetkými ostatnými dokladmi, s označením “Referent oddelenia kultúry”, zašlite poštou na adresu: Mesto Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo, alebo elektronicky na e-mailovú adresu mesto.hurbanovo@hurbanovo.sk.

O termíne uskutočnenia pohovoru budete informovaní písomne, resp. elektronicky. Na pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné a ostatné požiadavky.


Z dôvodu spracovania Vašej žiadosti a zaradenia do databázy uchádzačov o zamestnanie v našej organizácii je potrebné spolu s otatnými požadovanými dokladmi doručiť aj Váš súhlas na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).V prípade, ak Váš písomný súhlas na spracovanie osobných údajov neobdržíme spolu s doručením žiadosti, Vaša žiadosť bude okamžite zlikvidovaná.


Informácia o voľnom pracovnom mieste – Referent oddelenia kultúry[49kB, .PDF]

Súhlas so spracovaním osobných údajov[90kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 20. február 2019, 11:00 hod. | Web@Social Media Administrator