Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Andrej Danko vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky na 16. marca 2019

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Andrej Danko vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky. Deň konania volieb určil na sobotu 16. marca 2019. Informovala o tom národná rada na svojej internetovej stránke.

volby-prezidenta-sr-2019

Vo vyhlásení určil Andrej Danko lehotu na utvorenie okresných volebných komisií a okrskových volebných komisií do 11. februára 2019 a lehotu na ich prvé zasadanie do 21. februára 2019. Zároveň určil lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 30. januára 2019. Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov druhé kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky sa uskutoční v sobotu 30. marca 2019.

Právo voliť prezidenta Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky, t.j. občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. Za prezidenta Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý je voliteľný za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a v deň volieb dovŕšil vek 40 rokov.


Ďalšie informácie k voľbám prezidenta Slovenskej republiky
sú uverejnené v sekcii “Občan” -> “Komunálne voľby 2018″ na podstránkach mesta Hurbanovo  www.hurbanovo.sk/obcan/volby-2018/


Dokumenty na stiahnutie:

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 8/2019 Z. z. o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky [130,1kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 18. január 2019, 8:43 hod. | Web@Social Media Administrator