Premena stojísk na zberné nádoby pri bytových domoch na našich sídliskách

773x263 stojiská

Mesto Hurbanovo realizovalo v prvých jarných mesiacoch aj premenu stojísk na zberné nádoby pri bytových domoch na našich sídliskách. Počas zimy zamestnanci úseku služieb pripravovali tzv. klietky, aby príchodom jari mohli umiestniť na pripravených vybetónovaných podkladoch nové uzatvárateľné stojiská na umiestnenie zberných nádob. Takto už k realizovaným uzavretým stojiskám na sídlisku Vinohrady, pribudli stojiská aj na sídlisku Stred. V budovaní stojísk pri bytových domoch sa bude priebežne pokračovať.


Vytvorením uzamykateľných stojísk sa výrazne podarí odstrániť nedostatky pri nakladaní s odpadmi ako napr. vyberanie odpadov z nádob, ukladanie odpadov mimo nádob, znečisťovanie okolitých priestranstiev, merať množstvo ukladaných odpadov v zberných nádobách, ale aj zvýšiť environmentálnu uvedomelosť obyvateľov v oblasti správneho nakladania s odpadmi a dôkladne triediť jednotlivé zložky komunálneho odpadu a identifikovať prípadné nedostatky pri triedení odpadov.

Teraz už bude záležať na miestnych obyvateľoch, ako sa o svoje stojiská budú starať, ako ich budú udržiavať v poriadku a ako ich budú uzamkýnať. Všetko je v ľuďoch a závisí už skutočne na nás všetkých, ako budeme žiť a bývať.


Fotogaléria


Zverejnené dňa: 27. apríl 2021, 10:08 hod. | Web@Social Media Administrator