Prevencia šírenia nového koronavírusu a ochorenia Covid-19 v marginalizovaných skupinách obyvateľstva v našom regióne

Vážení spoluobčania, príslušníci marginalizovaných rómskych komunít!

Šírenie nového koronavírusu a ochorenia Covid-19 v marginalizovaných skupinách obyvateľstva v našom regióne je veľmi pravdepodobné.

Zdravie a život príslušníkov vašej komunity je ohrozené a preto je nevyhnutné správať sa zodpovedne. Musíte chrániť seba samých, neohrozovať svoje deti, blízkych a okolie.

Prosím, venujte pozornosť osobnej hygiene, umývaniu rúk, noseniu rúšok, vyhýbajte sa zbytočnému fyzickému kontaktu s inými ľuďmi, nenavštevujte sa, nestretávajte sa v skupinách, nezdržiavajte sa na verejných priestranstvách, na nevyhnutné nákupy choďte jednotlivo.

rom3

Sledujte svoje okolie a pomôžte odhaliť možných infikovaných, pretože len tak ochránite pred vírusom seba a svojich blízkych. V prípade, že sa nepodarí zabrániť šíreniu tohto nebezpečného ochorenia, nevyhneme sa prísnym izoláciám a povinným karanténam, ktoré budú zabezpečené v úzkej súčinnosti s príslušníkmi ozbrojených síl SR.

Ing. Karol Borik, MBA
predseda KŠ OÚ Nitra


Zverejnené dňa: 10. apríl 2020, 17:05 hod. | Web@Social Media Administrator