Prieskum trhu | Bleskozvod ZŠ s MŠ Á. Fesztyho s VJM Hurbanovo

Mesto Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo podľa zákona NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní vyhlásilo verejné obstarávanie formou prieskumu trhu na predmet zákazky: Vypracovanie cenovej ponuky na zákazku: „BLESKOZVOD – ZŠ Á. Fesztyho s VJM Hurbanovo“.

Vaše ponuky zasielajte elektronicky najneskôr do 19. júna 2020 12:00 hod. formou emailu na adresu: zoltan.sestak@hurbanovo.sk.

Verejné obstarávanie (celé znenie):


Ďalšie informácie môžete získať na Mestskom úrade Hurbanovo u Ing. Zoltána Šestáka, telefón: +421 (0)35 3700 229, email: zoltan.sestak@hurbanovo.sk v termíne od 15. júna 2020 do 19. júna 2020 do 12.00 hod.

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Výzva na predloženie ponúk – Bleskozvod ZŠ s MŠ Á. Fesztyho s VJM[95kB, .PDF]

El-Blesk technická správa[204kB, .PDF]

Bleskozvod Nadstavba ZŠ a MŠ, Hurbanovo[165kB, .PDF]

POHLAD BOCNY LAVY_A2[174kB, .PDF]

POHLAD BOCNY PRAVY_A2[171kB, .PDF]

POHLAD ČELNÝ_1189x420[471kB, .PDF]

POHLAD ZADNÝ_1189x420[568kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 15. jún 2020, 11:00 hod. | Web@Social Media Administrator