Prieskum trhu | Vypracovanie cenovej ponuky na zákazku: BLESKOZVOD KD Hurbanovo

Mesto Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo podľa zákona NR SR č. 343/2018 Z.z. o verejnom obstarávaní vyhlásilo verejné obstarávanie formou prieskumu trhu na predmet zákazky: Vypracovanie cenovej ponuky na zákazku: „BLESKOZVOD KD Hurbanovo“.

Vaše ponuky zasielajte elektronicky najneskôr do 9. apríla 2020 12:00 hod. formou emailu na adresu: zoltan.sestak@hurbanovo.sk.

Verejné obstarávanie (celé znenie):


Ďalšie informácie môžete získať na Mestskom úrade Hurbanovo u Ing. Zoltána Šestáka, telefón: +421 (0)35 3700 229, email: zoltan.sestak@hurbanovo.sk v termíne od 3. apríla 2020 do 9. apríla 2020 od 8:00 do 15.00 hod.

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Výzva na predloženie ponúk – Bleskozvod_KD[146kB, .PDF]

projektova_dokumentacia – Bleskozvod_KD [235kB, .PDF]

vypis_materialu – Bleskozvod_KD [65kB, .PDF]

vykres – Bleskozvod_KD [913kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 3. apríl 2020, 14:15 hod. | Web@Social Media Administrator