Prieskum trhu na predmet zákazky: Vytvorenie Audiovizuálnych záznamov z Podujatí v meste Hurbanovo, spracovaných do podoby Programu, určeného pre účely vysielania a sprístupnenia verejnosti

Mesto Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo podľa zákona NR SR č. 343/2018 Z.z. o verejnom obstarávaní vyhlásilo verejné obstarávanie formou prieskumu trhu na predmet zákazky: Vytvorenie Audiovizuálnych záznamov z Podujatí v meste Hurbanovo, spracovaných do podoby Programu, určeného pre účely vysielania a sprístupnenia verejnosti.

Vaše ponuky zasielajte elektronicky najneskôr do 26. júla 2019 12:00 hod. formou emailu na adresu: zoltan.sestak@hurbanovo.sk.

Verejné obstarávanie (celé znenie):


Ďalšie informácie môžete získať na Mestskom úrade Hurbanovo u Ing. Zoltána Šestáka, telefón: +421 (0)35 3700 229, email: zoltan.sestak@hurbanovo.sk v termíne od 16.júla 2019 do 26. júla 2019 od 8:00 do 15.00 hod.

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Prieskum trhu – vyhlásenie [188kB, .PDF]

Návrh Zmluvy s prílohami [244kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 16. júl 2019, 15:10 hod. | Web@Social Media Administrator