Prieskum trhu | Verejné obstarávania pre projekt Mesto Hurbanovo – Využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla

Mesto Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo podľa zákona NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní vyhlásilo verejné obstarávanie formou prieskumu trhu na predmet zákazky: „Verejné obstarávania pre projekt Mesto Hurbanovo – Využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla“.

Vaše ponuky zasielajte elektronicky najneskôr do 19. júna 2020 12:00 hod. formou emailu na adresu: jozef.vanko@hurbanovo.sk.

Verejné obstarávanie (celé znenie):


Ďalšie informácie môžete získať na Mestskom úrade Hurbanovo u Bc. Jozefa Vanka, telefón: +421 (0)35 3700 251, email: jozef.vanko@hurbanovo.sk v termíne od 17. júna 2020 do 19. júna 2020 do 12.00 hod.

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Výzva na predloženie ponúk[182kB, .PDF]

Cenova ponuka uchadzaca[24kB, .DOCX]

Vyzva-opkzp-po4-SC411-2019-61[4551kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 17. jún 2020, 11:03 hod. | Web@Social Media Administrator