Prieskum trhu | Výzva na predloženie cenovej ponuky za účelom určenia predpokladanej hodnoty zákazky – Projektový manažment – externý, pre projekt „Mesto Hurbanovo – Využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla

Mesto Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo podľa zákona NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní vyhlásilo verejné obstarávanie formou prieskumu trhu na predmet zákazky: „Výzva na predloženie cenovej ponuky (prieskum trhu) za účelom určenia predpokladanej hodnoty zákazky – Projektový manažment – externý, pre projekt „Mesto Hurbanovo – Využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla“.

Vaše ponuky zasielajte elektronicky najneskôr do 22. júna 2020 12:00 hod. formou emailu na adresu: jozef.vanko@hurbanovo.sk.

Verejné obstarávanie (celé znenie):


Ďalšie informácie môžete získať na Mestskom úrade Hurbanovo u Bc. Jozefa Vanka, telefón: +421 (0)35 3700 251, email: jozef.vanko@hurbanovo.sk v termíne od 19. júna 2020 do 22. júna 2020 do 12.00 hod.

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Výzva na predloženie ponúk[176kB, .PDF]

Cenova ponuka uchadzaca[56kB, .DOCX]


Zverejnené dňa: 19. jún 2020, 15:05 hod. | Web@Social Media Administrator