Spoločnosť ARRIVA Nové Zámky, a. s. pripravuje cestovný poriadok prímestskej autobusovej dopravy pre obdobie platnosti 2019/2020

arriva-zmena


Spoločnosť ARRIVA Nové Zámky, a. s. pripravuje cestovný poriadok prímestskej autobusovej dopravy pre obdobie platnosti 2019/2020.

Z uvedeného dôvodu žiadame obyvateľov mesta, inštitúcie a spoločnosti o zaslanie prípadných požiadaviek k pripravovaným cestovným poriadkom do 24. septembra 2019 na adresu darina.mesarosova@hurbanovo.sk, alebo mesto.hurbanovo@hurbanovo.sk. Vo vašej požiadavke je potrebné presne uviesť:

  1. číslo autobusovej linky,
  2. číslo spoja,
  3. predmet požiadavky a
  4. odôvodnenie.

Opodstatnené požiadavky budú predložené na pracovnom stretnutí so zástupcami spoločnosti a okolitých obcí.

Ďakujeme!


Zverejnené dňa: 17. september 2019, 9:53 hod. | Web@Social Media Administrator