Útvar policajného zaistenia pre cudzincov v Medveďove prijíma uchádzačov do služobného pomeru príslušníka Policajného zboru

Útvar policajného zaistenia pre cudzincov v Medveďove Vám oznamuje, že prijíma uchádzačov do služobného pomeru príslušníka Policajného zboru.

Podmienky pre uchádzača:

  • štátny občan Slovenskej republiky
  • vek od 21 rokov
  • bezúhonnosť
  • spoľahlivosť
  • získané úplné stredné vzdelanie s maturitou
  • zdravotná, telesná a duševná spôsobilosť
  • trvalý pobyt na území Slovenskej republiky
  • ovládať štátny jazyk

V prípade záujmu kontaktujte Útvar policajného zaistenia pre cudzincov v Medveďove na telefónnom čísle 0961113960.


Zverejnené dňa: 27. február 2019, 11:33 hod. | Web@Social Media Administrator