Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Hurbanovo 2014-2020

Program rozvoja 2014-2020 je dostupný na stiahnutie na nasledovnom webovom odkaze vo formáte ZIP:

 


ODKAZ NA STIAHNUTIE [5,84Mb, zip]