Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Hurbanovo 2014-2020

Program rozvoja 2014-2020 je dostupný na stiahnutie na nasledovnom webovom odkaze vo formáte ZIP:ODKAZ NA STIAHNUTIE [5,84Mb, zip]


Zverejnené dňa: 21. október 2015, 15:16 hod. | Web@Social Media Administrator