Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Hurbanovo 2014-2020

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove schválilo predĺženie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Hurbanovo na roky 2014-2020 do doby prijatia nového Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Hurbanovo na roky 2021 – 2027 bez pripomienok.

Celé Znenie:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.

 

Dokumenty na stiahnutie:

Program rozvoja 2014-2020 je dostupný na stiahnutie na nasledovnom webovom odkaze vo formáte ZIP:ODKAZ NA STIAHNUTIE [6,14Mb, zip]


Zverejnené dňa: 1. január 2021, 15:16 hod. | Web@Social Media Administrator