Projekty podporené v meste Hurbanovo v roku 2021

773x263 projekty_hurbanovo

1. Environmentálny fond

Minister životného prostredia SR rozhodol o poskytnutí finančných prostriedkov pre mesto Hurbanovo na účel Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Hurbanovo C2 vo výške 75 000,00 Eur s povinnou finančnou spoluúčasťou vo výške 3 947,37 Eur. Celkové oprávnené výdavky projektu tak predstavujú sumu 78 947,37 Eur. Z projektu sa plánuje nakúpenie kompostérov do domácností, ktoré budú poskytnuté obyvateľom mesta zdarma.

Celé znenie

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Projekty podporené v meste Hurbanovo v roku 2021 [103kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 20. júl 2021, 11:50 hod. | Web@Social Media Administrator