Respirátory typu FFP2 pre našich seniorov

web 773x263 new

Snahou nás všetkých je chrániť zdravie najohrozenejšej skupiny obyvateľov, našich seniorov. Z toho dôvodu sa Mesto Hurbanovo rozhodlo zakúpiť a poskytnúť všetkým seniorom nad 65 rokov respirátory typu FFP2 zadarmo.

Nosenie respirátorov je z epidemického hľadiska veľmi prospešné. Najmä na miestach so zvýšeným rizikom, ako je verejná doprava, obchody, návšteva lekára.

Termín a forma distribúcie bude vopred oznámená prostredníctvom mestského rozhlasu a webových stránok mesta.

Pri distribúcii respirátorov bude nutné dodržiavať všetky protiepidemiologické opatrenia.

Mesto Hurbanovo naďalej zabezpečuje nákup potravín, voľne dostupných liekov a základných hygienických potrieb pre osamelých seniorov.

Snažíme sa chrániť zdravie Vás všetkých.


Zverejnené dňa: 4. február 2021, 19:24 hod. | Web@Social Media Administrator