Revitalizácia parku v Bohatej

Revitalizacia parku v Bohatej 2021 - slider

V mesiaci december 2020 začala revitalizácia parku v Bohatej, ktorá pozostávala z obnovy existujúcich chodníkov, vybudovaní verejného osvetlenia a obnovy lavičiek a smetiakov.


Pri obnove sa odstránila vrchná časť znečisteného kameniva, ktoré sa nahradilo kamennou drťou – makadamom. Okraje chodníka ostali pôvodné z dláždených kameňov. Existujúce smetné nádoby boli odstránené a boli nahradené novými. Pôvodné stĺpy verejného osvetlenia boli odstránené a nahradené LED svetlami s regulovateľnou intenzitou osvetlenia. Stavebné práce v celkovej hodnote 42 744,21 eur boli vyčlenené z vlastných zdrojov mesta. Počas mesiaca december začali výkopové práce. Postupne, ako to počasie a epidemiologické opatrenia dovoľovali, sa pokračovalo v ukladaní vedenia osvetlenia ako aj odnášanie vrstvy z chodníkov a nanášanie makadamu.

Kolaudácia stavby prebehla 17. mája. Počas letných mesiacov budú môcť návštevníci parku využívať park, nájsť tu oázu kľudu a pokoja. Určite mnohí využijú priestor na ukrytie sa pred silnými slnečnými lúčmi.

Keďže v chránenom areáli Bohatský park platí 3.stupeň územnej ochrany, je potrebné dodržiavať všetky opatrenia súvisiace s ochranou prírody. Je dôležité, aby sme sa mohli pohodlne prechádzať a kochať krásami tohto jedinečného parku. Je to v rukách nás všetkých, ako si uchránime prírodu parku a ako radi sa doň budeme vracať za účelom oddychu a relaxu.


Fotogaléria


Park pred revitalizáciou

Park počas revitalizácie

Park po revitalizácii


Zverejnené dňa: 28. máj 2021, 9:14 hod. | Web@Social Media Administrator