Rozhodnutie darovať 2% z daní je na každom z nás

Blíži sa čas daňového priznania a návštev daňového úradu. Všetci zamestnanci majú možnosť aj tento rok darovať 2% alebo 3% zo svojich daní subjektom uvedeným v zozname prijímateľov. Aktuálny zoznam zverejňuje Komora notárov na svojej internetovej stránke.

Kto môže prispieť 2% dane z príjmov?

Všetky fyzické osoby a právnické osoby, ktoré vykážu za rok 2018 pozitívny základ dane a zaplatia daň z príjmov. FO osoby, ktoré odpracovali viac ako 40 dobrovoľníckych hodín v roku 2018 môžu darovať 3% dane.  

2percenta_banner

Akým spôsobom sa dá prispieť?

  • Fyzické osoby – zamestnanci, za ktorých daňové priznanie robí zamestnávateľ. Zamestnanec požiada zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov najneskôr v termíne do 15.2.2019. Títo zamestnanci požiadajú zamestnávateľa o Potvrdenie o zaplatení dane. Toto potvrdenie je potrebné zaslať na daňový úrad spolu s tlačivom Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) najneskôr do 30.04.2019. Minimálna suma príspevku je 3 EUR.
  • Fyzické osoby – ktoré si podávajú daňové priznanie samé, uvádzajú sumu a identifikačné údaje o prijímateľovi priamo do daňového priznania pre fyzické osoby, riadne vyplnené daňové priznanie doručia v lehote do 31.3.2019 na daňový úrad v mieste bydliska a v tomto termíne aj zaplatia daň. Minimálna suma príspevku je 3 Eur. V prípade, že bude FO poukazovať 3% dane potvrdenie o odpracovaných dobrovoľníckych hodinách (spolu min. 40 hodín za rok 2018) je povinnou prílohou daňového priznania.
  • Právnické osoby – môžu poukázať 2% dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška pre jedného prijímateľa je 8 Eur. Identifikačné údaje o prijímateľovi a výška poukázanej sumy sa uvádza priamo do daňového priznania pre právnické osoby. Posledný termín na podanie daňového priznania za rok 2018 je 31.3.2019. Pozor právnická osoba môže poukázať 2% z dane len v tedy ak zároveň daruje 0,5% z dane, pričom termín na podanie daňového priznania je zároveň posledným termínom na darovanie financií. Ak právnická osoba nedaruje 0,5% môže poukázať v roku 2019 len 1% z dane.

Novinkou od roku 2016 je, že je možné v daňovom priznaní resp. vo Vyhlásení udeliť daňovému úradu súhlas so zaslaním údajov o darcovi prijímateľovi. 

Dokumenty na stiahnutie:

Finančná správa SR – informácie k poskytnutiu zaplatenej dane [web]

Zoznam prijím. pre použitie podielu zapl. dane so sídlom v Hurbanove [14kB, .xls]

Zoznam prijím. pre použitie podielu zapl. dane – celé SR [64kB, .xls]

Zoznam prijím. pre použitie podielu zapl. dane – celé SR [vyhľadávanie]


Zverejnené dňa: 20. marec 2019, 15:50 hod. | Web@Social Media Administrator