Rozhodnutie o Oznámení o zvolaní verejného zhromaždenia s účelom „Zhromaždenie proti nenávisti“

Mesto Hurbanovo ako správny orgán podľa § 11 ods. 1 zákona č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) na základe oznámenia zo dňa 28.01.2020 o zvolaní verejného zhromaždenia podaného zvolávateľom Mgr. Dana Pastorek Vyhlídková, Komárňanská 44, 947 01 Hurbanovo, podané osobne (ďalej len „zvolávateľ“) na základe § 10 ods. 2 písm. b) a § 5 osd. 1) zákona č. 84/1990 Zb. takto rozhodlo:

Rozhodnutie:

Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Rozhodnutie [234kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 29. január 2020, 17:07 hod. | Web@Social Media Administrator