Rozhodnutie predsedu národnej rady Slovenskej republiky z 8. júna 2022 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov

773x263_volby_2022 - v2


Termín volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov bol vyhlásený a určený na rovnaký deň ich konania podľa § 195 a ods. 1 prvej vety zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na sobotu 29. októbra 2022.


Celé znenie:


- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Rozhodnutie predsedu NRSR – Vyhlásenie termínu volieb 2022 [193kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 14. jún 2022, 12:06 hod. | Web@Social Media Administrator