Rozhodnutie prezidentky Slovenskej republiky zo 4. novembra 2022 o vyhlásení referenda

Slider 773 x 263 px - Referendum_2023 - prezidentka2


Podľa čl. 95 ods. 1 a čl. 102 ods. 1 písm. n) Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 20 a § 202 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe petície občanov prijatej 24.augusta 2022 prezidentka Slovenskej republiky vyhlásila referendum a určila deň jeho konania na sobotu 21. januára 2023.


Celé znenie:


- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Rozhodnutie prezidentky Slovenskej republiky zo 4. novembra 2022 o vyhlásení referenda [212kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 10. november 2022, 17:05 hod. | Web@Social Media Administrator