Návrh rozpočtu mesta Hurbanovo na roky 2016, 2017 a 2018