Dlhoočakávané rybárske preteky opäť nesklamali! Najväčšia ryba skončila na háčiku a v sieti Vojtecha Szencziho

preteky2019-post


Rybárske preteky na uskutočnili v rybárskom revíri 2-2990-1-1 ŠTR Bohatá tzv. veľké bagrovisko. Táto vodná plocha sa nachádza pri Hurbanove – Bohatá a jej rozloha je 3,2 ha. Tradične 1. mája sa skoro ráno odštartujú výstrelom preteky dospelákov. Tento rok sa členovia Slovenského rybárskeho zväzu postarali o dostatočný počet rýb aj vďaka zarybneniu. V jednotlivých svojich revíroch vysadili nasledovné množstvá:

ŠTR Konkol K2/K3 1900 kg  
ŠTR Bohatá K2/K3 2400 kg  
ŠTR Vlkanovo II. K2/K3 200 kg  
ŠTR Pavlov Dvor K2/K3 700 kg  
ŠTR Imeľ K2/K3 100 kg  
ŠTR Kotelnica K2/K3 200 kg  
Martovce – ostatné vodné plochy K2/K3 200 kg  
ŠTR Bohatá (malé) – revír CHAP K2/K3 200 kg lov rýb je povolený celoročne
ŠTR Bajč K2/K3 100 kg  

Počasie rybárom pomerne prialo, nevýhodou snáď bol len nepríjemný západný vietor. Dnešných pretekov juniorov a dospelých sa zúčastnilo 89 rybárov z Hurbanova a širokého okolia. K vode, udiciam a rybám v tento slávnostný deň prišli nielen milovníci rýb, ale aj ich rodinní príslušníci, priatelia. V stánku s občerstvením si po celý deň mohli zabezpečiť aj výborné klobásky, pečienku ale aj ryby a nápoje. O jedenástej hodine sa prvá časť pretekov ukončila a všetci nedočkavo očakávali vyhodnotenie. Členovia výboru spočítali namerané a navážené hodnoty a mohlo sa pristúpiť k oceňovaniu. V dnešný deň sa šťastie usmialo na nasledovných rybárov:

OCENENÍ MIESTO

ÚLOVOK [kapor]

BODY CELKOM
Vojtech Szenczi 1. miesto 15 kaprov 2247
Dávid Baka 2. miesto 14 kaprov 1980
Peter Kis 3. miesto 9 kaprov 1251
Anton Šušoliak 4. miesto 7 kaprov 1023
Vojtech Kóša 5. miesto 6 kaprov 942
Samuel Dostál 6. miesto 6 kaprov 909
Marek Balog 7. miesto 5 kaprov 747
Vivien Kajanová 8. miesto 5 kaprov 717

Najväčšia ryba skončila na háčiku a v sieti Vojtecha Szencziho. Bol to samozrejme krásny kapor s dĺžkou 64 cm. Celkovo všetci rybári v tento deň chytili spolu 140 rýb.

Popoludní odštartovali preteky detí. Pomocou svojich rodičov, ale aj sami svojou šikovnosťou predviedli, že k vode chodia často a radi. Do pretekov deti sa prihlásilo 26 pretekárov a spolu sa im podarilo uloviť 17 kaprov. Vyhodnotenia a odovzdávania cien sa zúčastnili deti v doprovode svojich rodičov i starých rodičov. Výsledky detských pretekov:

OCENENÍ MIESTO

ÚLOVOK [kapor]

BODY CELKOM
       
Kategória od 6 do 10 rokov
Karina Csenteová 1. miesto 4 kapry 564
Lukáš Loučka 2. miesto 4 kapry 417
Lucia Mažáková 3. miesto 1 kapor 147
Nikolas Pastorek 4. miesto 1 kapor 144
 
Kategória od 10 do 15 rokov
František Nyilas 1. miesto 3 kapry 678
Dominik Kaderábek 2. miesto 2 kapry 258
Peter Weinrauch 3. miesto 1 kapor 138

Členovia slovenského rybárskeho zväzu informovali, že uvedené revíry sú uzavreté, to znamená, že všeobecný lov rýb je zakázaný. Ale rybári nemusia smútiť, lebo oficiálny lov rýb bude povolený od 12.05.2019. Všetkým rybárom želáme veľa krásnych a radostných chvíľ strávených v lone prírody, pri vode a príjemnej spoločnosti rybárov.

Petrov zdar!


Fotogaléria

CELÁ FOTOGALÉRIA

 


Zverejnené dňa: 16. máj 2019, 10:05 hod. | Web@Social Media Administrator