Samosčítanie obyvateľov 2021 skončilo 31.3.2021

SODB2021 - Slider_modry_zaobleny_773px

Do online samosčítania sa zapojilo 86 % obyvateľov a elektronickým formulárom sa samosčítalo 4 844 007 obyvateľov SR. Štatistický úrad ďakuje všetkým sčítaným obyvateľom za dôveru a ich zodpovedný a proaktívny prístup.

Prvenstvo v rámci krajov patrí Žilinskému kraju, sčítací formulár vyplnilo 92 % obyvateľov. Na druhom mieste je Trenčiansky kraj, ktorý dosiahol 90 % sčítaných. Na treťom mieste je Trnavský kraj, ktorý je na úrovni 89 % sčítaných obyvateľov, Nitriansky kraj je na piatom mieste s 87 % sčítanosťou.

V rebríčku krajských miest vedú mestá Banská Bystrica 90 %, Trenčín 89 %, Žilina 89 % a Nitra 86 % sčítaných obyvateľov.

Prvé základné výsledky sčítania chce Štatistický úrad SR poskytnúť už v roku sčítania obyvateľov, závisí to od pandemickej situácie a toho, kedy sa reálne ukončí asistované sčítanie. Ďalšie údaje budú k dispozícii v roku 2022 a komplexne spracované údaje pre medzinárodnú úroveň musia byť vypublikované najneskôr do začiatku roku 2024.

Výsledky v Hurbanove: 80,25% čo predstavuje 6106 obyvateľov.

31.03.2021

V ďalšej fáze nasleduje asistované sčítanie, ktoré je určené obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami ani s pomocou blízkej osoby, obyvateľom, ktorí sú digitálne vylúčení, pre starších obyvateľov, obyvateľov v zariadení a obyvateľov marginalizovaných komunít.

Termín asistovaného sčítania určí predseda Štatistického úradu SR na základe epidemickej situácie na Slovensku a potrvá 6 týždňov.


Zverejnené dňa: 6. apríl 2021, 12:47 hod. | Web@Social Media Administrator