Sčítanie obyvateľov obyvateľov 2021 – Tlačová správa k 15. 3. 2021

SODB2021 - Slider_modry_zaobleny_773px

Zákonnú povinnosť sčítať sa elektronicky si splnilo 67 % obyvateľov. Historicky prvé plne elektronické sčítanie obyvateľov sa začalo 15. 2. 2021. Od jeho začatia sa elektronicky sčítalo 67 % obyvateľov Slovenska. Rozdiely medzi krajmi pokračujú. Najvyšší podiel sčítaných má Žilinský kraj a najnižší Košický kraj.

Celé znenie:

Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


Zverejnené dňa: 17. marec 2021, 16:49 hod. | Web@Social Media Administrator