SČK Komárno organizuje kurz opatrovania


SČK Komárno organizuje kurz opatrovania, bližšie informácie je možné získať na telefónnych kontaktoch podľa plagátu.


SČK 1


Zverejnené dňa: 15. december 2021, 14:07 hod. | Web@Social Media Administrator