Slávnostná Akadémia 2021

773x263 slavnostna akademia

Slávnostnú akadémiu tradične organizuje Mesto Hurbanovo pri príležitosti otvorenia Hurbanovských kultúrnych dní, ktoré sa však bohužiaľ tento rok nebudú konať a to vzhľadom na situáciu v súvislosti so šírením pandémie koronavírusu Covid-19 a obmedzujúcich opatrení, ktorých trvanie a rozsah nie možné predvídať dopredu.


Slávnostná akadémia konaná 25.6.2021 sa za prítomnosti poslancov mestského zastupiteľstva a pozvaných hostí začala uctením si pamiatky a kladením vencov pri soche Dr. Mikuláša Konkoly – Thege. Pokračovanie slávnosti prebiehalo vo veľkej sále kultúrneho domu, kde sa konal akt udelenia ocenenia obyvateľom mesta, ktorí svojou záslužnou verejnoprospešnou činnosťou prispeli pre obyvateľov a pre naše mesto Hurbanovo. Touto cestou sa im vyjadruje poďakovanie a úcta za ich obetavosť a nezištnosť.

V úvode sa slávnostným príhovorom prihovoril primátor mesta Mgr. Peter Závodský a viceprimátorka RNDr. Mária Hamranová. Nasledovalo slávnostné udelenie Ceny primátora mesta Hurbanovo. Cenu tento rok získala JUDr. Margita Zemková, štvornásobná primátorka mesta Hurbanovo, ktorá svojou osobnosťou, celoživotnou poctivou prácou, zodpovednosťou a láskavosťou prispela k rozvoju a budovaniu mesta Hurbanovo. Jej pracovné úspechy si prítomní mohli pozrieť v krátkej video prezentácii. Obrovské ďakujem za vykonanú prácu pre mesto jej vyjadril nielen primátor, ale aj všetci prítomní. Veď práca primátora si vyžaduje množstvo síl, energie a času mnohokrát na úkor blízkych. Po zápise do pamätnej knihy a odovzdaní ocenenia sa k prítomným krásnymi a milými slovami prihovorila aj pani Zemková.

V ďalšom bode programu nasledovalo oceňovanie obyvateľov, ktorí vykonávajú obdivuhodnú a záslužnú činnosť zachraňujúcu zdravie a životy, a to mnohonásobných darcov krvi. Oceňovanie prebehlo v spolupráci s MO Slovenského červeného kríža Hurbanovo, kde vecné dary odovzdala predsedníčka miestnej organizácie Ing. Ildikó Pavlíková a aktívna členka organizácie Mgr. Marcela Vidová. Bronzovú Jánskeho plaketu si prevzali Pavol Kéry, Kamil Pšenák, Marek Kajan, Bc. Štefan Tomaščin, Milan Horňák a Oliver Čerešník. Striebornú Jánskeho plaketu si prevzali Furuglyás Kristof, Kéry Marcel, Tonková Magdaléna a Darázsová Oľga a Zlatú Jánskeho plaketu Kecskés Ľudovít, Adamka Jozef a Kuzmický Dušan. Srdečne im ďakujeme a želáme im pevné zdravie.

Po slávnostnej akadémii sa hostia presunuli do reštaurácie kaštieľa Steiner, kde pri občerstvení pokračovali v priateľských rozhovoroch.

Úprimná vďaka všetkým oceneným ako aj organizátorom, ktorí sa pričinili o krásny priebeh akadémie.


Fotogaléria

CELÁ FOTOGALÉRIA

 


Zverejnené dňa: 30. jún 2021, 11:29 hod. | Web@Social Media Administrator