Slávnostná akadémia spojená s koncertom Karmen Pál- Baláž | 23. september 2022 | Report

773x263_slávnostná_akadémia_2022


Slávnostná akadémia spojená s udeľovaním oceňovaní sa roku 2022 konala v netradičnom čase. V predchádzajúcich rokoch bola súčasťou Hurbanovských kultúrnych dní. Nakoľko v tom termíne prebiehala výmena otvorových konštrukcií na kultúrnom dome, slávnosť bolo nutné preložiť. Slávnosť sa uskutočnila 23.septembra a začala kladením vencov pri soche Mikuláša Konkolyho Thege. Pokračovanie bolo už vo veľkej sále kultúrneho domu.


Celé znenie:

Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.

 


Fotogaléria

CELÁ FOTOGALÉRIA

 


Zverejnené dňa: 19. október 2022, 10:14 hod. | Web@Social Media Administrator