Slávnostná akadémia spojená s koncertom Karmen Pál- Baláž | 23. september 2022

773x263_karmen_pal_balaz


Mesto Hurbanovo vás pozýva na Slávnostnú akadémiu spojenú s koncertom Karmen Pál Baláž, ktorý sa uskutoční 23. septembra 2022 na Námestí Dr. M. Thege Konkolyho.


Pozvánka / Meghívó:


PLAGÁT SK

karmen pál baláž

PLAGÁT HU

karmen pál baláž_HU_m


Zverejnené dňa: 23. september 2022, 8:35 hod. | Web@Social Media Administrator