Slávnostné uvedenie vodohospodárskych stavieb do prevádzky za prítomnosti ministra životného prostredia Ing. Petra Žigu, PhD.

Slovensku sa postupne darí napĺňať jeden zo záväzkov voči Európskej únii: nakladanie s odpadovými vodami. Ide najmä o budovanie kanalizácií. Je to však pomalšie, ako sme Bruselu pred vstupom sľúbili.

 

V Hurbanove sa dňa 25.02.2015 za prítomnosti ministra životného prostredia Ing. Petra Žigu, PhD. konalo slávnostné odhalenie pamätnej tabule vodohospodárskych stavieb  „Hurbanovo – rozšírenie kanalizácie, stoky D, E, F, G, H, J“ a „Rozšírenie vodovodnej siete“ a ich uvedenie do prevádzky. Na podujatí sa zúčastnila široká verejnosť z mesta i blízkeho okolia. I keď za mierne daždivého počasia, podujatie vygradovalo aj neočakávaným potvrdením pridelenia ďalšieho nenávratného finančného príspevku z Environmentálneho fondu v celkovej výške vyše 200 000 € na ďalšie etapu rozširovania vodovodnej siete. Pre nás všetkých, ktorý sa na prípravách projektov pre mesto podieľame, to bola naozaj radostná správa.

 

Veríme, že úžitok z novovybudovaných kanalizačných a vodovodných sietí ocenia všetci dotknutí obyvatelia mesta, a tiež prispejú k zvýšeniu našej celkovej kvality a úrovne občianskeho spolunažívania.

 


zdroj: www.ta3.com

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.936732429709773.1073741830.912304185485931&type=1&l=c80448469f


Zverejnené dňa: 26. február 2016, 11:06 hod. | Web@Social Media Administrator