V Galérii Árpáda Fesztyho otvorili pod názvom „Priestor života“ výstavu diel a tvorby umelca a architekta Smidt Tamása

schmidt-tamas-poster


/Hurbanovo, 21. marec 2019/ V deň prvého jarného dňa sa Galéria Árpáda Fesztyho naplnila množstvom záujemcov, ktorí si prišli pozrieť otvorenie výstavy mladého umelca a architekta Smidt Tamása. Výstava sa niesla pod názvom „Priestor života“.

Mladý umelec pochádza zo Svodína. Svoje stredoškolské štúdia absolvoval na strednej priemyselnej škole stavebnej v Hurbanove. Triednou učiteľkou mu bola Kalácska Erzébet, ktorá prevzala záštitu nad vernisážou a celou výstavou. Vysokoškolské štúdiá absolvoval na Fakulte architektúry bratislavskej STU. Mladý autor absolvoval aj niekoľko stáží u mnohých autorizovaných architektov hlavne v Maďarsku.

Medzi vystavenými prácami sme mohli vidieť niektoré z jeho prác, ako napr.: múzeum dediny Dvory nad Žitavou, kupola v Štúrove, amfiteáter v Novej Vieske a v Žihárci, kúpalisko v Štúrove, vyhliadková veža v Kravanoch nad Dunajom, ale aj mnoho penziónov a rodinných domov.

Na vernisáži boli prítomní rodičia a manželka autora, primátor mesta Hurbanova Peter Závodský, zástupkyňa primátora Mária Hamranová, dekan Rímskokatolíckej cirkvi Józsa Atilla, bývalý a súčasný riaditeľ školy Ladislav Kimle a Štefan Tóth a zástupkyňa riaditeľa Marta Kluvancová, študenti SPŠs, pedagógovia ako aj ďalší hostia.

V programe zaznela hra na husliach a recitácia v podaní študentov a pedagóga SPŠs. Kurátorom výstavy, ktorý predstavil umelca architekta Smidt Tamása bol Feszty Dániel. Návštevníci galérie so záujmom sledovali predstavenie, ale hlavne diela autora, a možno sa aj inšpirovali nápadmi a realizáciou niektorých stavieb. Umelcovi prajeme veľa nápadov v umeleckej i pracovnej činnosti. Výstava je pre návštevníkov sprístupnená do 12. apríla 2019.

Fotogaléria


Zverejnené dňa: 2. apríl 2019, 9:08 hod. | Web@Social Media Administrator