Spevy domova | 7. október 2022

Dňa 7. októbra sa v budove Dôstojníckeho pavilónu v Komárne konal jubilejný XX. ročník Okresnej prehliadky kultúrnych súborov pracujúcich pri kluboch dôchodcov a Jednoty dôchodcov Slovenska. Podujatie organizovala Okresná organizácia JDS v Komárne v spolupráci s Mestom Komárno pri príležitosti Mesiaca úcty k starším pod názvom „Spevy domova“.

Na slávnosť prijali pozvanie aj významní hostia, medzi inými aj predseda Úradu nitrianskeho samosprávneho kraja doc. Ing. Milan Belica, PhD., primátori a starostovia miest a obcí okresu Komárno a ďalší. V úvode predsedníčka okresnej organizácie JDS spolu s primátorom mesta Komárno odovzdali vyznamenania III. stupňa. Blahoželáme Margite Riečičiarovej z Klubu dôchodcov Zelený Háj a Františkovi Szládekovi, ktorí obdržali toto vyznamenanie za dlhoročnú a aktívnu prácu v JDS. Program pokračoval vystúpeniami jednotlivých súborov medzi ktorými bol aj spevácky súbor Nezábudka – Tretí vek zo Zeleného Hája pracujúci pod taktovkou Márie Jóbovej a hudobného doprovodu Jána Strachana. Ich vystúpenie zožalo obrovský úspech a celá sála spoločne spievala pesničky. Okresná organizácia vysoko hodnotila všetky vystúpenia. Potlesk divákov svedčil o kvalite spevu, tanca alebo hovoreného slova. Každý súbor obdržal ďakovný list a pohár. Nášmu súboru srdečne blahoželáme a prajeme ešte veľa krásnych a úspešných vystúpení.


Fotogaléria

CELÁ FOTOGALÉRIA

 


Zverejnené dňa: 14. november 2022, 10:04 hod. | Web@Social Media Administrator