Stanovisko mesta k výrubu stromov v meste

773x263 výrub stromov

Mesto Hurbanovo dňa 09.03.2020 požiadalo Okresný úrad Komárno, Odbor starostlivosti o životné prostredie v súlade s § 69 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o určenie obce, ktorá bude vykonávať konania o vydaniach súhlasov o výrube drevín v prípadoch, kedy bude žiadateľom Mesto Hurbanovo. Učinilo tak po páde smreka počas februárových silných vetrov, kedy sa tento 20 metrov vysoký strom zlomil v strede kmeňa a poškodil niekoľko hrobových miest v cintoríne, v mestskej časti Hurbanovo. Okresný úrad v Komárne určil, že správnym orgánom v konaní o vydanie súhlasu na výrub drevín pre Mesto Hurbanovo bude Mesto Nesvady.

Celé znenie:

Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


Zverejnené dňa: 4. marec 2021, 13:17 hod. | Web@Social Media Administrator